INVESTICIONA PONUDA

GARANTOVANI PRIHOD 5% GODIŠNJE U EVRIMA

Dukley Gardens

Kompanija Stratex Group posluje na međunarodnom nivou, sa prevashodnom orijentacijom na hotelsko tržište i upravljanje nekretninama. Od 2006. godine Stratex Group započinje širenje svoje djelatnosti u Crnoj Gori i od tada je stvorila upečatljiv portfolio projekata u izgradnji nekretnina na najprivlačnijim turističkim destinacijama u Crnoj Gori.

Danas je Stratex Group jedna od najvećih privatnih investicionih kompanija u Crnoj Gori. 2015. godine kompanija je dovršila izgradnju stambenog kompleksa Dukley Gardens, a iste godine je završen i projekat Dukley Residences.


Shodno nasoj konverzaciji u nastavku mejla mozete da vidite ponudu, koju smo formirali za sve kupce, zainteresovani za povracaj investicija.

STANDARDNA PONUDA APARTMANA

VILLA 2 - S2

Površina: 94 m2

Cijena: 800 000

GODIŠNJI PRIHOD: 40 000

VILLA 6 - A1

Površina: 158 м2

Cijena: 1 025 000

GODIŠNJI PRIHOD: 51 250


OPCIJA 1

  • NETO GODIŠNJI PRIHOD 5%, GARANTOVAN U TOKU PRVE TRI GODINE OD MOMENTA KUPOVINE APARTMANA*
  • Mogućnost korišćenja apartmana u toku jedne nedjelje po Vašem izboru u maju ili septembru + dvije nedjelje po Vašem izboru u toku zimske sezone (u periodu od oktobra do maja).
  • Troškove servisiranja i ostale neophodne izdatke preuzima na sebe upravljajuća kompanija.
  • Počev od četvrte godine primjenjuje se Opcija 2**

*Mogućnost produžetka garantnog roka uz smanjenje procenta prihoda.
**Mogućnost prelaska na opciju 2 do isteka garantnog roka.

OPCIJA 2

  • Procentualna podjela prihoda između vlasnika i upravljajuće kompanije, prilikom koje sve troškove ( agencijska provizija, troškovi rezervacija, obezbjeđivanje hotelskih usluga za goste i ostalo) preuzima na sebe upravljajuća kompanija.
  • Mogućnost korišćenja apartmana je neograničena i u skladu sa željama vlasnika.
  • Ugovor o iznajmljivanju se sklapa na jednu godinu sa mogućnošću produžetka istog.

Za ponudu apartmana koji su uključeni u INVESTICIONI PROGRAM obratite se

+38269170000

info@dukley.com

ELITA NEKRETNINE I APARTMANI U CRNOJ GORI